HomeRóżne

Zakres uprawnień firm windykacyjnych

Jeśli chcemy odzyskać dług to mamy trzy możliwości podejścia do problemu. Prywatnego dochodzenia do spłaty, założenie sprawy sądowej lub zwrócenie się

Nowe technologie w służbie edukacji
Jak wybrać salon groomerski?
Odzież damska – co jest w modzie?

Jeśli chcemy odzyskać dług to mamy trzy możliwości podejścia do problemu. Prywatnego dochodzenia do spłaty, założenie sprawy sądowej lub zwrócenie się do firmy windykacyjnej. Ostatnie dwie opcję gwarantują nam największą szansę na odzyskanie należności, nawet pomimo różnicy w dostępnych uprawnieniach windykatorów.
Aby wierzyciel mógł wymagać spłaty zobowiązania, musi dojść do momentu jego wymagalności. Jest to moment, który został uzgodniony jako czas spłaty długu. Od tego czasu można się zwrócić o pomoc do firmy windykacyjnej. Warto też pamiętać, że od dnia wymagalności roszczenia, wierzyciel może ubiegać się do spłaty odsetek ustawowych.
Wierzyciele decydują się na korzystanie z usług firm windykacyjnych przed skierowaniem sprawy do sądu lub gdy chcą uniknąć sprawy sądowej. Pierwsza opcja jest wybierana, jeśli nie upłynęło zbyt dużo czasu od dnia wymagalności, a dług nie uległ przedawnieniu. Druga opcja może pomóc z odzyskaniem długu, gdy ten jest już przedawniony, ponieważ w tym wypadku nie jesteśmy w stanie odzyskać należności w drodze sądowej. Sprawdź: https://sitab.pl

Firmy windykacyjne nie posiadają takich samych uprawnień jak organy państwowe. Windykatorzy mają ograniczone pole działania w kwestii ściągania długów. Mogą podejmować czynności, które zmierzają do spłaty długu.
Podmiot zajmujący się windykacją może:
wysyłać wezwania do zapłaty oraz informacje dotyczące zadłużenia danej osoby;
powołać się w swoich działaniach na podstawie istniejącego zobowiązania (na umowę sprzedaży, zlecenia, o dzieło oraz na dane wierzyciela, który jest klientem danej firmy),
oferować sposoby na uregulowanie długu,
informować o konsekwencjach niespłacenia należności (przekazanie sprawy do sądu, wpisanie na listę dłużników).
Firmy windykujące często wykorzystują niewiedzę dłużników w celu odzyskania pieniędzy. Windykatorzy nie mogą:
zajmować majątku, w tym środków na koncie bankowym,
nachodzić dłużnika lub jego rodziny w miejscu zamieszkania i pracy, nękać telefonami, SMS’ami, mailami,
żądać wyjawienia majątku,
zastraszać konsekwencjami nieuregulowania zobowiązania w terminie.

Firmy windykacyjne kujawsko pomorskie szczególnie zasłynęły dzięki wzorowemu przestrzeganiu kodeksów etycznych, w tym “Zasad dobrych praktyk firm windykacyjnych”.