HomeRóżne

Wentylacja i NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w swoim programie dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych wyznaczył dwa standardy

Balonowy Cud nad Wisłą i spektakl multimedialny „1920. Wdzięczni Bohaterom” będą towarzyszył obchodom 100-lecia Bitwy Warszawskiej.
Zachowanie ciepła motocykla
Wyroby skórzane

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w swoim programie dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych wyznaczył dwa standardy:

wyższy N F 15 z dopłatą 50 000 zł;

niższy NF 40 z dopłatą 30 000 zł.

W ich ramach określono nie tylko dopuszczalne maksimum zużycia energii w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni domu, co zdaniem autora w zupełności by wystarczyło, dając projektantom swobodę wyboru rozwiązań. Niestety, określono również wiele parametrów szczegółowych. Nie ominęło to i wentylacji.

Pierwszy to obowiązek przeprowadzenia próby szczelności, uzyskany wskaźnik n^ musi wynosić nie więcej niż:

0,6 – NF 15

1,0 – NF 40.

To wymóg w pełni zrozumiały.

Gorzej z wyśrubowanymi wymaganiami odnośnie minimalnej sprawności wymienników ciepła w centralach wentylacyjnych. Wynosi ona obecnie 85% dla obu standardów. Warto podkreślić, że dotacji nie dostaniemy, jeżeli sprawność będzie niższa, choćby dom bez trudu mieścił się mimo to w limitach zużycia energii. Na pocieszenie można jedynie powiedzieć, że w pierwotnej wersji programu żądano sprawności nawet 93%. Przynajmniej zmiany idą w dobrym kierunku. Z pozostałych warunków warto wymienić dotyczące sterownika centrali. Musi umożliwiać:

sterowanie czasowe;

regulację wydajności w zakresie 60%, 100%, 150% wydajności nominalnej;

przejście w tryb letni – bez odzysku ciepła.

Zdaniem eksperta

W których miejscach w domu najtrudniej osiągnąć szczelność powietrzną?

Główną przyczyną nieszczelności budynku są błędy wykonawcze lub niezabezpieczone uszkodzenia powłok zewnętrznych, powstałe na etapie robót budowlanych (membrany, folie dachowe). Do najczęściej spotykanych obszarów występowania nieszczelności zaliczyć można:

miejsca odsadzenia stolarki otworowej;

połączenia połaci dachowej ze ścianami budynku;

pokrycia dachowe (utrata ciągłości izolacji przeciwwiatrowej/membrany paroprzepuszczalnej);

nieprawidłowo zabezpieczone ściany szkieletowe (np. konstrukcje lukarn).

Szczególnej uwagi wymagają łączenia elementów położonych w różnych płaszczyznach, o różnych grubościach i właściwościach zastosowanych materiałów. Dla szczelnych budynków konieczne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej – najlepiej nawiewno-wywiewnej z rekupera-torem. W przypadku wentylacji grawitacyjnej należy zadbać o kontrolowany napływ zewnętrznego powietrza do pomieszczeń przez dobranie nawiewników charakteryzujących się optymalnymi parametrami pracy, adekwatnymi do rodzaju i funkcji pomieszczenia.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: