Jakie elementy musi zawierać dokumentacja geodezyjno-kartograficzna?

HomeBusinessBez kategorii

Jakie elementy musi zawierać dokumentacja geodezyjno-kartograficzna?

Reklama: Geodezja Bydgoszcz Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna zgodnie ze słownikową definicją zawiera „zbiór map oraz materiałów fotogra

Fakty dotyczące windykacji należności, o których powinni pamiętać właściciele małych firm
Nowe technologie w służbie edukacji
Dlaczego warto wybrać księgowego online?

Reklama: Geodezja Bydgoszcz

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna zgodnie ze słownikową definicją zawiera „zbiór map oraz materiałów fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, rejestrów, wykazów, katalogów danych geodezyjnych i innych opracowań, które powstały w wyniku wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych”.

Dokumentacja geodezyjna odnosi się głównie do projektowania i wykonywania pomiarów geodezyjnych. W związku z tym obejmuje obliczenia, zdjęcia i aktualizację baz danych. Dokumentacja kartograficzna z kolei wiąże się z tworzeniem i aktualizowaniem map. Tym samym zawiera aktualne mapy, katalogi, rejestry i wykazy. Niekiedy dołącza się do niej źródłowe dokumenty kartograficzne takie jak np. szkice sytuacyjne i przeglądowe czy materiały fotogrametryczne.

Sporządzenie takiej dokumentacji jest wynikiem geodezyjnej interwencji powykonawczej i ma na celu weryfikację zgodności stanu faktycznego z wielkościami i sytuacją deklarowaną w planach i wcześniej zatwierdzoną przez odpowiednie organy. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej jest w Polsce obowiązkowe, a nadzór nad skompletowaniem dokumentów przejawia się na trzech poziomach. Na poziomie centralnym pieczę nad powstawaniem opracowań stanowi Główny Geodeta Kraju, na poziomie województw – marszałkowie, a na poziomie powiatów – starostowie.